تصاویر

تیر ۱۳۹۴

ویژه برنامه رمضان ۹۴

تیر ۲۰ام, ۱۳۹۴|

دوره فرهنگی تربیتی صمیم

ویژه برنامه ماه مبارک رمضان – تیر ماه ۱۳۹۴

تیر ۱۳۹۴

افتتاحیه کلاس های تابستانی صمیم ۱۱ – پرواز قاصدک ها

تیر ۱ام, ۱۳۹۴|

افتتاحیه کلاس های تابستانی صمیم ۱۱ – پرواز قاصدک ها

خرداد ۹۴

 

شهریور ۱۳۹۳

اردو صراط ۱۸ – مشهد مقدس

شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۳|

مرداد ۱۳۹۳

اردو شمال – رودسر

مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۳|

جنگ دوست داشتنی

مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۳|

اردو فلار

مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۳|

مرداد ۱۳۹۳

اردو تهران

مرداد ۵ام, ۱۳۹۳|

کلاس جنگ دوست داشتنی – سالن تیراندازی

تیر ۲۵ام, ۱۳۹۳|

کلاس جنگ دوست داشتنی – سالن تیراندازی

سال ۱۳۹۳ – کلاس های تابستانی صمیم ۱۰

[…]

ویژه برنامه ماه رمضان

تیر ۱۵ام, ۱۳۹۳|

ورزش صبحگاهی

تیر ۱۰ام, ۱۳۹۳|